Remigiusz Wolski

O autorze

Z racji, iż pierwszoplanowym celem autora stało się pokazanie patologicznych rozwiązań systemowych, naruszających konstytucyjne prawa i godność osoby, odstąpiono od działań, które pozwoliłyby na ujawnienie jego tożsamości, a tym samym przyczyniło się do zidentyfikowania instytucji, o jakiej mowa w niniejszej pracy. Z tego też względu publikacja ta została opatrzona pseudonimem literackim.