Grzegorz Wiergowski

O autorze

Grzegorz Wiergowski w swoich publikacjach na łamach czasopism, między innymi “Edukacja i Dialog” i “Nowa Szkoła” podejmuje szeroko pojętą tematykę szkolnictwa, oświaty i wychowania. W kręgu zainteresowań autora znajduje się też edukacja kulturowa, historia, zwłaszcza przeszłość własnego regionu jako “małej ojczyzny”, a także demografia historyczna. Zagadnienia ruchu naturalnego ludności w minionych wiekach przedstawił w czasopiśmie naukowym “Studia Pelplińskie”.