Alicja Tyrańska, Claudia Eder, Nicole Westfal

Inne książki tego autora

O autorze

Autorkami zbioru są uczennice klasy 1 d z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Pile: Alicja Tyrańska (laureatka wielu nagród z konkursów literackich na szczeblu miejskim i regionalnym) oraz Claudia Eder. Ilustracjami zajęła się Nicole Westfal. Nad całością czuwała Pani Wioletta Piotrowska.