O autorze

Krzysztof Łukasz Urbanek — student II roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego przy WPIA UKSW. Pasjonuje się szeroko pojmowaną historią — powszechną i Polski — historią sztuki wojennej, rekonstrukcją historyczną, antropologią kultury. Szczególną uwagę kieruje ku mediewistyce. Spośród dyscyplin prawnych wyjątkowo interesuje go prawo karne oraz szeroko pojęta historia prawa.