Switłana Ukrainiec

O autorze

Switłana Ukrainiec z pochodzenia jest lwowianką. Zajmuje się literaturoznawstwem, socjologią literatury i kultury. Bada również zjawiska kulturowe powstające na pograniczu nowych technologii i humanistyki.