Teresa Rutkowska-Wojciechowska

Inne książki tego autora

O autorze

Teresa Rutkowska-Wojciechowska pracuje z dziećmi niesłyszącymi. Jest nauczycielem dyplomowanym. Z wykształcenia jest pedagogiem, surdopedagogiem. Monika Dreger — nauczyciel dyplomowany, z wykształcenia muzyk, matematyk i surdopedagog.