O autorze

Jadwiga Szyszka — z wykształcenia mgr polonistki II st., pisarka, poetka, społecznik, działaczka kultury, redaktorka, korektorka, kuratorka Sądu dla Nieletnich, radna dwu kadencji. Autorka książek „Sercem pisane”, „Zatrzymać pamięć” i „Tylko Miłość”. Od lat pisze i opiewa ukochane miasto Staszów we wspaniałym cyklu „To nasz świat”. Na bieżąco współpracuje z lokalnymi periodykami „Powiat Staszowski”, „Monitor Staszowski”. Należy do Redakcji kwartalników „Goniec Staszowski” i „Echo Pustelni”.