Inne książki tego autora

O autorze

Szymon Maj (urodzony w 1998 roku) to młody autor, w którego dorobku znajdują się, póki co dwie książki. Mimo młodego wieku, w swoich książkach nie unika poważnych tematów, stara się pobudzać czytelnika do refleksji. W swojej twórczości, za główny filar stawia człowieka i jego możliwości. Jako kolejny cel, stawia sobie dobrowolność w interpretacji. Ujrzysz więc to, na co Twój duch jest gotów.