Mieczysław Szczyglewski

Inne książki tego autora

O autorze

Mieczysław Szczyglewski Urodzony 18. lipca 1932 r. w Hulczy — powiat Zdołbunów, województwo wołyńskie, gmina Łuck (dawne Kresy Wschodnie). Nauczyciel Zasadniczej Szkoły Metalowej i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Barlinku, Radny Rady Miejskiej i Sejmiku w Barlinku. Wieloletni członek Chóru „Halka”. Pradziadek, dziadek, ojciec i mąż.