Maria Sychowicz

O autorze

Maria Sychowicz — romanistka, dydaktyk i trenerka EFT. Napisała pracę magisterską o pedagogice Montessori w nauczaniu języków obcych dzieci. Tworzy teksty i artykuły, głównie o treści edukacyjnej. Andrzej Sychowicz — matematyk i informatyk; specjalizuje się w BodyTalk i NST. Przez prawie 30 lat prowadził wykłady w całej Polsce dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Przetłumaczył m.in. trzy księgi książki „O Alchemii. Formuły przemiany samego siebie”.