O autorze

„W cieniu Katynia zbudzić prawdę” to kolejny zbiór wierszy. Ich autor ma na swoim koncie wiersze zawarte w następujących tomach: „W cieniu Boga”, „Płaczem wznoszę modlitwę”, „Strofy dla ciebie”, a także opublikowane w almanachu. Wiersze niniejszego tomu odnoszą się do wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku i poświęcone są osobom tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Ładunek emocjonalny wierszy wyraża się w ich prostocie i jednocześnie niesie przesłanie dotyczące szacunku do drugiego człowieka. Postawa taka niech towarzyszy nam każdego dnia, aby wypowiadane słowa nie raniły uczuć drugiego człowieka.