Stanisław

Inne książki tego autora

O autorze

Stanisław Nyczaj (ur. 1943) — poeta, eseista, aforysta, edytor, animator życia literackiego. Po repatriacji z Kresów Wschodnich (1945/46) w Opolu, gdzie ukończył polonistykę, organizował na WSP konwersatoria z Jerzym Grotowskim, debiutował jako poeta i krytyk literacki, przewodził środowisku młodoliterackiemu. W 1972 przeniósł się do Kielc. Prezes Kielecko-Radomskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego (1973—1996), następnie Kieleckiego Oddziału ZLP. Od 1997 red. nacz. „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”. Wydał spośród tomów poetyckich np. „Wiersze wybrane” (1994. nagroda Świętokrzyskiej Premiery Literackiej), w j. czeskim i polskim „Poezie / Poezje” (Opava 1999), „Poezje wybrane” (2008, Biblioteka Poetów LSW), „Przedążyć pęd Ziemi” (2009), „Arcymiara” (2014), „Pojedynek z Losem” (2015), „Żarliwy niepokój. Wiersze wybrane” w j. polskim i bułgarskim oraz polskim i angielskim (2015) jak również książki eseistyczne: „Metafizyka tworzenia” (2007, styp. MKiDN), „Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia” (2010). Tłumaczony (prócz publikacji czeskich) na angielski, białoruski, bułgarski, grecki, rosyjski. Laureat nagród m.in. Miasta Kielce (2000)J. im. Iwaszkiewicza (2008), im. W. Hulewicza (2010), MKiDN (2013), Województwa Świętokrzyskiego (2015), XVI Światowego Dnia Poezji UNESCO (2016). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998), Medalem Brązowym Gloria Artis (2014). Członek i prezes Oddziału Kieleckiego Związku Literatów Polskich oraz członek Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC oraz Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki w Warnie