Mateusz Stanek

O autorze

Mateusz Stanek- badacz historii, regionalista, od ponad dekady gromadzi archiwalia i źródła historyczne związane z jego rodzinną wioską, Gaszowem na Dolnym Śląsku. Autor kilku monografii oraz licznych artykułów. Działacz na rzecz pojednania współczesnej i przedwojennej społeczności Dolnego Śląska.