O autorze

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalizacji historia sztuki. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej o specjalizacji teologia ikony. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji dziennikarstwo i kreowanie wizerunku. Absolwentka Studium Animatorów Kultury o specjalizacji teatr. Autorka/współautorka pięciu monografii z historii, historii sztuki i teatrologii, ponad stu trzydziestu artykułów naukowych z historii, sztuki, teatrologii i teologii.