O autorze

Doktor nauk weterynaryjnych z dwudziestopięcioletnim stażem w leczeniu małych zwierząt. Pracownik naukowy Centrum Weterynarii UMK w Toruniu. Pracował w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy. Autor i współautor ponad 60 opracowań naukowych z zakresu profilaktyki zdrowia zwierząt oraz terapii wybranych jednostek chorobowych. Prowadzi konsultacje w gabinetach weterynaryjnych.