Przemysław Śniegowski

O autorze

Przemysław Śniegowski Doktorant nauk socjologicznych, magister teologii, interesuje się teologią, filozofią, zwłaszcza nauczaniem Benedykta XVI