Marek Antoni Śliwiński

O autorze

Marek Śliwiński pochodzi z Gdyni, gdzie ukończył III Liceum Ogólnokształcące w klasie matury międzynarodowej. Obecnie jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.