O autorze

Marek Sikorski jest historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych, autorem książek popularnonaukowych, w tym o ziemi krapkowickiej, a także różnych opowiadań.