O autorze

SAMUEL SERWATA urodził się 23 III 1988 roku w Oławie, a zamierza umrzeć za 2000 lat, podczas eksploracj kosmosu, lotem w jedną stronę, pisząc raporty ze swojej podróży, będące jego ostatnią książką. — Dotychczas opublikował „PIEŚŃ KOŃCA ŚWIATA” (2007), „BILET DO PIEKŁA” (2014), zbiór tekstów „SYNTETYCZNE HISTORIE” (2013). Czwarta „WIZJOTEKA!” (2018), z dyskami DVD do pobrania, na których zawarte jest 55 projektów. Niebawem ukaże się piąta „SOMNAMBULORIUM”, Serwatyzm@gmail.com