O autorze

Joanna Ryszowska urodziła się i mieszka w Wejherowie. Debiutowała tomikiem pt: ”Wiersze”, Wydawnictwo Ridero. 2017r. Autorce w 2018r., została przyznana nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa, cyt.: ”za tomik wierszy „Różanecznik uczuć”, miniatur poetyckich, zwięzłych w swej treści, które swobodnie i naturalnie traktują temat codziennego życia, miłości, rozterek i przeżyć, za wiersze, które w swej treści trafnie poddają analizie stan emocjonalny, za lirykę bezpośrednią — lirykę wyznania, nade wszystko za wzbogacenie polskiej poezji wierszami, których autorką jest wejherowianka”. W XIV konkursie „O statuetkę Stolema”, organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu, Turystki i Bibliotekę w Gniewinie, została wyróżniona za wiersz pt: „Ateista”.