Zbigniew W. Kundzewicz Øystein Hov Tomasz Okruszko (red.)

O autorze