O autorze

Polski sen o dronach — analiza socjologiczna to publikacja badania socjologicznego, którego celem był opis i eksplanacja wybranych zagadnień dotyczących polskiej rzeczywistości dronowej. Badanie ma charakter jakościowy, gdzie główną metodą badawczą jest analiza treści. Metody uzupełniające badanie to wywiad oraz obserwacja uczestnicząca.