Monika Poznańska

O autorze

Monika Poznańska — poetka, terapeuta w nurcie egzystencjalnym, specjalista wsparcia psychoonkologicznego. Pisze poezje w klimacie filozoficzno-egzystencjalnym.