Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne "POMERANIA"

O autorze

Celem ZTG POMERANIA jest upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii. Towarzystwo współpracuje z Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz niemieckim stowarzyszeniem genealogicznym Pommerscher Greif w zakresie digitalizacji i indeksacji akt metrykalnych. Jesteśmy organizatorem konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” objętego patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie.