Longin Półkolanko

O autorze

Longin Półkolanko — pół chłop, pół szlachcic, urodzen we wsi podlaskiej, w guberniturze łomżyńskim. Kronikarz wszelakiej historii nieznanej, opisujący dzieje rycerstwa oraz dole chłopskie i babskie. Data urodzenia niejasna, człek rodzinny i miły dla świata żywego, troszczący się o materię i rzeczy niematerialne. Niestety, nie posiada numeru PESEL.