Beata Poczwardowska

Inne książki tego autora

O autorze

Beata Poczwardowska zadebiutowała w 1994 r tomikiem poezji „Kwiaty księżyca”. W 1995 r wydała kolejny tomik „nie opowiem ci tej ciszy”, który został wyróżniony na konkursie ogólnopolskim. W 1997r wydała dwie książki poetyckie: „Spotkania Światów” oraz „Akty codzienności”. W 2017 r. opublikowała prozę poetycką „nowa..spomiędzy” oraz tomik poezji „Szeptem”. Jej wiersze publikowane były w Magazynie Wileńskim, almanachach i antologiach i prasie lokalnej. Pisała dla magazynu „Twoje 9 miesięcy”. Opracowała zbiór poetycki: „Jerzy i Przyjaciele”. Była współinicjatorem utworzenia zbioru poezji i prozy twórców Więziennego Klubu Literackiego pt.: „Cień serca”, dokonała wyboru, opracowania; opatrzyła go wstępem i posłowiem. Miała spotkanie autorskie w USA na University of Utah