O autorze

Jacek Pawłowski, dawniej międzynarodowy handlowiec, dziś już tylko pisarz. To jego już szósta książka. Przedtem wydał: Życie jak Miłość, 2016; Sonety dla Dorotki, 2019; Odę do Nicości, 2020; Bakcyla, 2020, oraz pierwszy tom trylogii — WIELKI GNIEW!, pt. Psalm Dawida. Drugi jej tom: Sacrum i Profanum, ukaże się w Wydawnictwie Ridero, w czerwcu 2020.