O autorze

Mariusz Parlicki — krakowski poeta, znany czytelnikom jako autor zarówno poezji poważnej, jak i humorystycznej. Przez kilkanaście lat (2003—2015) współtworzył teksty piosenek i wiersze do humorystycznych widowisk teatralnych z udziałem znanych polityków i dziennikarzy — Reality Shopka Szoł, które odbywały się w Teatrze Groteska w Krakowie. Autor dziesięciu książek poetyckich, współautor kilkudziesięciu antologii. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński. Stypendysta Miasta Krakowa w dziedzinie literatury (1996). W latach 1994—2005 był członkiem ZLP Oddział w Krakowie. Obecnie poeta niezrzeszony. Uhonorowany za działalność literacką odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2015) i Krzyżem Małopolski (2016). Więcej informacji o autorze i wybór jego twórczości dostępny jest na stronie poety pod adresem "www.parlicki.pl”.