O autorze

Mirosław Pałka urodzony 25 grudnia 1995 roku w Szczebrzeszynie — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —