O autorze

sie częścią życia młodego pokolenia często fałsUrodziłem sie dawno temu zaś większą część dorosłego życia przeżyłem w okresie który obecnie niesłusznie nazywany jest „komuną”. To właśnie temu okresowi poświęciłem dwa opowiadania pn.„Zaginiony Świat” i Elizabeth. Oba traktuja o przemianach ustrojowych bez politycznej poprawności która obecnie stała zując obraz minionej rzeczywistości.