O autorze

Jacek Okoń, ur. 21 stycznia 1960 r. w Zabrzu, poeta, pisarz, magister teologii, absolwent KUL, kustosz muzealny (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), sekretarz redakcji rocznika „Górnik Polski”. Autor tomików wierszy i książek hagiograficznych. Artykuły monograficzne nt. kultury górniczej i twórczości artystycznej internowanych z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wiersze, eseje i artykuły publikował w tygodniku „Gość Niedzielny”, miesięczniku dominikańskim „W drodze” i roczniku „Górnik Polski”.