O autorze

Lidia Nowosad Urodziła się i mieszka w Koszalinie. Z wykształcenia magister biologii z duszą humanistyczną. Dyplomowana nauczycielka, aktualnie na emeryturze. Należy do Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie, działa także w grupie literackiej Literomograf przy Wydawnictwie KryWaj. Od 2019 należy do Stowarzyszenia „Teatr Propozycji Dialog”, w którym realizuje się jako aktorka. Początki jej twórczości sięgają wieku dziecięcego, publikacje zaś zaczęły powstawać dopiero w dojrzałości.