Piotr Mydlach

Inne książki tego autora

O autorze

Piotr Mydlach, historyk, nauczyciel licealny związany z Kaliszem. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódz-kiego (1997, studia ukończone z wyróżnieniem). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zajmuje się wybranymi wątkami dziejów XIX i XX w. oraz kulturą antyczną.