Zbigniew Leszczyc Mirosławski

Inne książki tego autora

O autorze

Zbigniew Mirosławski Urodzony w Wadowicach w 1958 roku; poeta, krytyk literacki, historyk i nauczyciel. Uwzględniony przez czytelników w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” pod hasłem: „Literackie Odkrywanie Małopolski”. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Instytucie Historii WSP w Krakowie, jak też studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim. Były dyrektor w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Członek Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie w kadencji 2005—2008, w składzie Rady Krajowej SAP w kadencji 2009—2012. Członek tarnowskiego oddziału SAP. Laureat ogólnopolskich wyróżnień literackich, m.in. w Konfrontacjach Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie-Kłobucku, Łódzkiej Wiosny Poetów, im. Kononowicza, im. Staicha w Zakopanem, konkursach poezji: im. Brata Alberta w Puławach, im. Romana Brandstaettera w Tarnowie, im. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest autorem 11 zbiorów poezji: „Biuro Poezji Zagubionej”, „Czasu Bramy”, „Niebieska Góra”, „Ostoja”, „Te miejsca, w których nas nie ma”, „Zastygłe pejzaże”, „Wewnętrznego światła wspólnota”, „Wiodę rozmowy ze słońca zachodem”, „Wieloświatów przestrzenie”, „Rozgościć się w chmurach”, „Olśnienia” oraz powieści-dziennika pt. „Dzień za dniem”. Jest autorem antologii Tarnowskiego Klubu Literackiego pt. „Wychodzimy codziennie na spotkanie”(1991 r.), antologii Grupy Autorów Miejskiej Biblioteki Publicznej: „Miłość jest dalej”(1997) i „Dotknięci samotnością”(2003), almanachów: „Most przestrzeni”, „Światła obrazy” (2005). Obecny w wielu almanachach i wyborach poezji; m. in.: „Propozycje” (wybór Tadeusza Śliwiaka), „Bez tytułu” (wstęp Henryka Cyganika), „Okolice wyobraźni” (wybór Piotr Kuncewicz, słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz). Współpracownik kwartalnika naukowo-literackiego SAP pt. „Znaj”. Publikował na łamach: „Przekroju”, „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” także „Temi”, w prasie polonijnej, chicagowskim „A propos”, „Relaxie”, „Wiciach Polonijnych”. Jego wiersze, recenzje i artykuły odnotowały: paryska „Kultura”, „Twórczość”, lubelski „Akcent”, poznański „Czas Kultury”, wrocławska „Odra”, krakowski „Suplement”, bydgoski „Akant”, gdański „Autograf” i inne. Jego wiersze są tłumaczone na języki: angielski, rosyjski, ukraiński. Piszą o nim: dr Morawczyński w monografii „Od Raby do Wisłoki” i Ewa Głębicka w „Leksykonie Wiedzy Powszechnej „Grupy Literackie w Polsce 1945—1989”, Polska Bibliografia Literacka Instytutu Badań Literackich w Poznaniu. Odznaczony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz kultury, pismem gratulacyjnym wojewody tarnowskigo w 1998 r., pismem gratulacyjnym Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnowskiego, pismem gratulacyjnym przewodniczącego Sejmiku w 1998 r., pismem gratulacyjnym redaktora naczelnego „Znaj”, Krzysztofa Bieńkowskiego, w 2010 r.