O autorze

unieruchomiona przez grypę uruchomiłam wyobraźnię i tak powstały „Trzy lata”