O autorze

czasami jest potrzeba zapisania galopady myśli