O autorze

Autorzy są wieloletnimi praktykami negocjacji biznesowych. Swoje doświadczenia zdobywali w kilku przedsiębiorstwach doskonaląc techniki negocjacyjne zakupowe. Analiza spotkań biznesowych poparta wiedzą z zakresu psychologii pozwoliła im na stworzenie podstawowego i skutecznego systemu negocjowania dla biur zakupów, który opisują w swojej książce.