Dorota Katarzyna Marczuk

Inne książki tego autora

O autorze

Leszek Zakrzewski Jest doktorem nauk społecznych, informatykiem, chemikiem, pedagogiem. Specjalistą z zakresu kosmetologii i nauk o zdrowiu. Trenerem z zakresu komunikacji i informatyki (w tym edukacji zdalnej i statystyki) oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Dorota Katarzyna Marczuk Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagogiem, mediatorem. Prowadzi praktykę z zakresu terapii psychopedagogicznej. Zajmuje się uzależnieniami od mediów cyfrowych i cyberprzemocą.