Marcin Mański

O autorze

Pasjonat języka ukraińskiego. Zdał egzaminy językowe organizowane przez Uniwersytet Warszawski, ukończył kurs projektu Є-мова. Jako wolontariusz przetłumaczył kilkanaście tysięcy słów.