Ryszard Franciszek Makowski

O autorze

Ryszard Makowski — rocznik 1948, pedagog, wieloletni wychowawca, nauczyciel i emerytowany dyrektor Zakładu Poprawczego w Laskowcu (k/Ostrołęki). Od kilkunastu lat — nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Propagator tzw. twórczej resocjalizacji oraz innowacyjnych metod wychowywania młodzieży zagubionej i trudnej, zwłaszcza poprzez ambitną turystykę, traktowaną jako „twarda szkoła charakteru” oraz szeroko rozumianą sztukę. Organizator bardzo wielu rajdów, szkoleń i wycieczek. Autor i współredaktor kilku książek i artykułów, a także licznych wierszy i tekstów piosenek.

Ostatnio dodane

Istnieje możliwość nabycia także drukowanej wersji tejże książki, po uprzednim kontakcie z autorem (turmak@wp.pl).

12 mar 2016