O autorze

Ryszard Makowski — rocznik 1948, pedagog, wieloletni wychowawca, nauczyciel i emerytowany dyrektor Zakładu Poprawczego w Laskowcu. Od kilkunastu lat — nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Propagator resocjalizacji młodzieży zagubionej i trudnej, poprzez turystykę i sztukę. Organizator kilkuset regionalnych i ogólnopolskich rajdów, spływów, wycieczek i szkoleń. Autor i współredaktor kilku publikacji oraz wielu artykułów, głównie pedagogicznych.

Ostatnio dodane

Istnieje możliwość nabycia także drukowanej wersji tejże książki, po uprzednim kontakcie z autorem (turmak@wp.pl).

12 mar 2016