O autorze

Eugeniusz Majchrzak urodził się 29.02.1940 roku w Zawadzie koło Radomska jako najstarszy syn. Rodzice byli rolnikami, posiadającymi trzy hektarowe gospodarstwo, utrzymujące pięcioosobową rodzinę. Autor ukończył Oficerską Szkołę Inżynieryjną we Wrocławiu oraz studia na Uniwersytecie Śląskim na wydziale prawa.