Tomasz Łodziana

Inne książki tego autora

O autorze

Tomasz Łodziana — absolwent WPiA UMCS w Lublinie (prawo) oraz Podyplomowego Studium Problematyki Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na WPiA UW w Warszawie. W latach 2006—2016 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Autor publikacji z zakresu m.in. czynności operacyjno-rozpoznawczych i prawa dowodowego.