O autorze

Książka pt. „Wybrane elementy stylu życia uczniów szkoły o profilu ogólnokształcącym” autorstwa Katarzyny Skiby i Ewy Litki poświęcona jest ciekawemu zagadnieniu, jakim niewątpliwie staje się styl życia współczesnej młodzieży, wyrażający się w wielu aspektach, m.in. w sferze światopoglądu, dążeń życiowych, potrzeb i aspiracji jednostki. Wybranym aspektem są w tym przypadku zachowania zdrowotne, które prawidłowe ukształtowane w młodości, decydują w dużej mierze w latach późniejszych o sposobie żywienia. Stanowią jednocześnie podstawę prozdrowotnego stylu życia, tak współcześnie modnego. Warstwa metodologiczna pracy świadczy o dobrym przygotowaniu autorek do zaprojektowania i przeprowadzenia badań wśród uczniów liceum ogólnokształcącego a ich wyniki zaprezentowane zostały klarownie i przejrzyście. Książkę czyta się z zainteresowaniem i należy sądzić, że znajdzie ona spore grono czytelników, szczególnie wśród studentów kierunków pedagogicznych jak i osób interesujących się tematyką stylu życia młodzieży w wieku adolescencji. doc. dr Gabriela Andrzejewska