Justyna Lipińska

O autorze

Justyna Lipińska — z zawodu nauczycielka, z zamiłowania poetka. W 2014 roku wydała swój pierwszy tomik wierszy „Błąd w nawigacji”. Zainteresowana nie tylko literaturą, ale też psychologią, filozofią i metafizyką. Efektem tego jest zbiór aforyzmów zatytułowanych „Myśli zbuntowane”, które w poważny lub mniej poważny sposób przedstawiają refleksje i spostrzeżenia autorki na temat otaczającego świata. Uważa, że świat naprawdę nie istnieje, jest tylko echem Boskiej myśli.