Justyna Lipińska

O autorze

Justyna Lipińska — z zawodu nauczycielka, z zamiłowania poetka. Pisze od kilku lat publikując głównie w internecie, od początku związana z Portalem Pisarskim. W 2014 roku debiutowała wydając swój pierwszy zbiór wierszy zatytułowany „Błąd w nawigacji” nakładem wydawnictwa Miniatura. Obecny jest wersją wznowiona i poprawioną.