Michał Lewicki

Inne książki tego autora

O autorze

Michał Lewicki urodził się we Lwowie 1915 r. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Lwowie i Mielcu. Po zdaniu matury 1933 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagielońskim na wydziale prawa i administracji. W 1939 roku ukończył studia z tytułem magistra prawa. Okupacja to okres przebywania w Krakowie, gdzie pracował i wspierałem ruch oporu. Po wojnie od roku 1946 to odbudowa ziem odzyskanych na zachodzie we Wrocławiu i ciągłe konflikty z nową władzą socjalistyczną. Mimo konfliktów i braku legitymacji partyjnej władza socjalistyczna dawała propozycje objęcia stanowisk dyrektorskich w administracji państwowe. Było to niespotykane w tych czasach, gdyż postawa"krnąbrna” wobec władzy dla takich jednostek kończyła się tragicznie.