O autorze

Rocznik ’88. Debiutował na łamach wrocławskiej „Cegły” (nr 10). Następnie publikacja w „Dzikim Teksasie”, almanachu literackim młodych. Dzięki wydawnictwu Rideró ukazały się kolejno: „Żertwy”, „Maszkarony o szalonym”, „Szataniec” i „11 haiku. Mini antologia haiku po polsku”. Z wykształcenia plastyk, grafik, rzeźbiarz, malarz.