Daniel Legut

Inne książki tego autora

O autorze

Daniel Legut- urodzony 9 stycznia 1999 roku w Lublinie. Student psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wydany dzięki inicjatywie biblioteki tego liceum tomik „Czekając na nocną zmianę” był pierwszym zbiorem wierszy, które zostały pokazany szerszej publiczności.