O autorze

Autor jeszcze mało znany. Wydał łącznie sześć publikacji. W których pisze do ludzi, o nich samych. Pisze prawdę opartą na faktach dzisiejszych czasów. W publikacjach autor schyla się nad problemami ludzkimi, dzisiejszych czasów. Poddaje głębokiej refleksji i dogłębnej analizie, życie codzienne człowieka.