Grzegorz Kwarciak

O autorze

Autor jest prawnikiem w stanie spoczynku. Z natury i wykształcenia humanista. Urodzony w drugiej połowie dwudziestego wieku — pisał „do szuflady” i w końcu postanowił udowodnić, że nie święci garnki lepią. Ukończył najstarsze w mieście liceum ogólnokształcące; to samo, do którego chodziła Halina Poświatowska. Pasjonat literatury i malarstwa.