Katarzyna Barbara Kuczborska-Przybylska

Inne książki tego autora

O autorze

Katarzyna Kuczborska-Przybylska — filolog romanista, absolwentka Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1983 lektorka języków francuskiego i włoskiego oraz autorka artykułów i materiałów dydaktycznych /wizualnych, tekstowych i fonicznych / w zakresie nauczania języków francuskiego i włoskiego / w tym konspektów zajęć edukacyjnych organizowanych na bazie technologii informacyjnej /.