Leszek Jerzy Krasicki

O autorze

Autor urodzony w okresie słusznie minionym, dorastał w ciekawych czasach dynamicznych zmian ustrojowych, a młodość przeżywał wraz z niezdarnie kształtującymi się nowymi realiami wolnej Polski. Po ponad pięćdziesięciu latach tej niełatwej koegzystencji nadal ma wątpliwości co do dojrzałości zarówno własnej, jak i świata, z którym przyszło mu się mierzyć. Niniejszy tomik poezji jest zbiorem wierszy pisanych jako reakcja autora na kontakt z coraz bardziej otaczającą go rzeczywistością.